Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż:

od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. (lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu dzieci do przedszkola), wprowadza się organizację zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem:

– facebooka przedszkolnego,

– dotychczasowych kart pracy,

– kontaktu telefonicznego.

Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy Rodzice.
Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wpierać, szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.
Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte.

RODZICU:
–> Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane.

–> Zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

–> Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka.